Pieter Bon, uw hoogwaardige partner in de voedingsmiddelenindustrie

Pieter Bon hecht grote waarden aan het milieu en heeft mede daarom een waterzuivering voor het afvalwater van de tankcleaning geplaatst.


Bij Pieter Bon wordt het afvalwater gezuiverd door middel van een bioreactor en membraanfiltratie. Het water wordt naar een grote reactor gepompt waarna de bacteriën hun werk doen. In de membraanfilters wordt het schone water gescheiden. Het water is na de behandeling zo schoon dat het rechtstreeks op het riool geloosd kan worden. Met de centrifuges wordt het slib van de rest gescheiden en wordt apart afgevoerd.